O país está a cair aos bocados!

O país está a cair aos bocados!