Somos assaltados todos os dias por estes bandidos.