Porque é o bobo que mente-a-rir.

Porque é o bobo que mente-a-rir.