Marque o lugar correcto onde o socialismo realmente funcionou

Marque o lugar correcto onde o socialismo realmente funcionou


4